ลักษณะของหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์มีลักษณะเฉพาะอยู่หลายประการ พอจะสรุปได้ดังนี้

1. หนังสือพิมพ์มีหน้าที่ในการแจ้งเรื่องราวให้มวลชนรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และติดตาม
สืบสวนเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ สะเทือนขวัญ  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่  เป็นที่สนใจกล่าวถึง วิพากษ์วิจารณ์  เป็นต้น

2. หนังสือพิมพ์ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนในการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โน้มน้าวชักชวน  ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศ   และเสนอเนื้อหาให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านในรูปแบบต่าง ๆ

3. หนังสือพิมพ์บรรจุเนื้อหาหลายประเภททั้งข่าว บทความ บทบรรณาธิการ  บทวิเคราะห์
สารคดี  คอลัมน์ประจำและบันเทิงคดีในรูปแบบต่าง ๆ  เนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอต้องผ่านการคัดเลือก กลั่นกรองและความเห็นชอบจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์เผยแพร่  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของหนังสือพิมพ์

4. หนังสือพิมพ์มีรูปแบบเป็นแผ่นกระดาษขนาดใหญ่หลายแผ่นที่ผ่านการพิมพ์  ซ้อนกันและพับโดยไม่ทำเล่มหรือเย็บเล่ม  และไม่มีแผ่นหุ้มปก  หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่ปก
ในตัว

5. หนังสือพิมพ์มี  2 ขนาด  ได้แก่  ขนาดมาตรฐานหรือขนาดใหญ่   แนวนอนกว้างประมาณ 15  นิ้ว   แนวตั้งยาวประมาณ  21-23  นิ้ว  และขนาดเล็กหรือขนาดแทบลอยด์ (tabloid) มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่ทั้งด้านกว้างและยาว  มักใช้เป็นฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์
ขนาดใหญ่   หรือเป็นหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอเนื้อหาเฉพาะด้าน

6. หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เผยแพร่และจำหน่ายเป็นรายวันหรือทุกวัน  บางฉบับเป็นราย
สามวัน  หรือรายสัปดาห์   หนังสือพิมพ์รายวันส่วนใหญ่นำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  บางฉบับออกหลายกรอบหรือหลายครั้งในหนึ่งวัน  เนื้อหาแต่ลักรอบแตกต่างในด้านการจัดหน้า หน้าแรกและเนื้อหาบางอย่าง

7. หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เสนอข่าวรายวัน  จำหน่ายในราคาต่อฉบับไม่สูงนัก  การผลิตจึงใช้กระดาษคุณภาพต่ำ  ราคาไม่แพง  เพื่อลดต้นทุนและสามารถจำหน่ายในราคาไม่แพง

8. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์มีการกระจายตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  เช่น เพศ วัย การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น  ผู้อ่านหนังสือพิมพ์อาจมีเฉพาะกลุ่มตามลักษณะเนื้อหา  เช่น เนื้อหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านกีฬา  และอาชญากรรม  เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงhttp://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter8-1.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s