หลักการใช้ภาษาทางสื่อหนังสือพิมพ์

การใช้ภาษาของสื่อหนังสือพิมพ์ มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง โดยสามารถสรุปลักษณะ สำคัญได้ ดังนี้
1. ใช้ภาษาที่มีความกระชับ กะทัดรัด เพื่อให้สะดุดตาสะดุดความสนใจของผู้อ่านมากกว่าการเขียนธรรมดา
2. วางรูปแบบของเนื้อความแตกต่างจากความเรียงทั่ว ๆ ไป โดยเน้นจุดสำคัญของ เรื่องก่อนแล้วจึงค่อยขยายความนำไปสู่รายละเอียดในภายหลัง
3. ใช้คำสำนวนแปลก ๆ เพื่อเร้าความสนใจให้ติดตามอ่าน
4. ใช้ภาษาที่มีลักษณะง่าย ระดับภาษาปากและภาษากึ่งแบบแผนมากกว่าภาษาระดับ มาตรฐาน เพื่อให้สามารถสื่อถึงคนได้ทุกระดับความรู้
5. มีการใช้คำที่มีลักษณะเฉพาะมาก เช่น คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาลือเลียนนักการเมืองภาษาวัยรุ่น ภาษาสแลง ภาษาพาดหัวข่าวเนื่องจากหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่แข่งขันกันในเรื่องความสดทันเหตุการณ์
ความรวดเร็ว การใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์จึงขาดความประณีตละเอียดลออขาดการตรวจทานอย่างพินิจพิจารณา
ให้รอบคอบ ดังนั้นจึงมักปรากฏความบกพร่องในการใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์อยู่เสมอปัญหาเรื่องกาใช้
ภาษาของหนังสือพิมพ์ สามารถวิเคราะห์สาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดัง ต่อไปนี้
1. ความรีบร้อนในการเขียน
2. ความต้องการให้เด่น จูงใจให้ซื้ออ่าน
3. ความไม่รู้หรือขาดทักษะในการใช้ภาษา
4. ความละเลยไม่เอาใจใส่

ข้อเสนอแนะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์

                 1. พยายามใช้คำและประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
2. หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบ
3. หลีกเลี่ยงการใช้คำสองแง่สองมุม ที่ส่อเจตนาไปทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย
4. หลีกเลี่ยงการใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น
5. ต้องไม่ใช้คำที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว
6. หลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อ นอกจากคำย่อที่รู้จักแพร่หลายกันทั่วไปอยู่แล้ว
7. ไม่ใช้ภาษาเกินความเป็นจริง
8. ไม่ตั้งสมญานามให้บุคคลอื่นด้วยถ้อยคำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
9. ไม่ใส่ข้อมูล สีสันให้แก่ข่าวจนเกินความเป็นจริง
10. ไม่ทำให้ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเสื่อมทรามลง
11. ควรใช้คำที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่าย
12. ใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน หรือกึ่งแบบแผน ไม่ควรใช้ภาษาปาก
13. ระวังการนำเสนอเนื้อหาที่จะชี้นำให้เกิดความงมงาย หลงเชื่อในทางไสยศาสตร์
14. ไม่เสนอภาพที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียแก่บุคคลอื่น
15. ไม่เสนอภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อเท็จจริง
16. ไม่เสนอภาพที่แสดงถึงความรุนแรง ภาพเปลือย ภาพสยดสยอง

แหล่งอ้างอิง http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1203_222/web/Pang02/L02_03.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s