ลักษณะสำคัญของหนังสือพิมพ์

ลักษณะสำคัญของหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีการเติบโตไปตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม เป็นสื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานปรัชญาของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ จึงเป็นเสมือนกลไกหรือเครื่องมือ
สำคัญที่มีส่วนผลักดันเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองการปกครองและสังคมไทยเสมอมาหนังสือพิมพ์ในยุคปัจจุบัน
เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม และยังเป็นสื่อที่คู่กับสังคมไทยมานับตั้งแต่หนังสือพิมพ์
บางกอกรีคอร์เดอร์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 จากการริเริ่มของ
หมอบรัดเลย์ จวบจนถึงปัจจุบันหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ลดความสำคัญลงไปจากสังคม ตรงกันข้ามกลับมีพัฒนาการ
ที่ทันสมัยขึ้น แม้จะมีสื่อมวลชนชนิดอื่น ๆ ที่แพร่หลาย แต่หนังสือพิมพ์ก็ยังได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือ
ของสังคมอยู่หนังสือพิมพ์ซึ่งพิมพ์ขึ้นในประเทศ ต้องมี ผู้พิมพ์ (ผู้ซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์)
ผู้โฆษณา (ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพ์และจัดให้สิ่งพิมพ์นั้นแพร่หลายด้วยประการใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
โดยขาย เสนอขายแจกจ่าย หรือเสนอแจกจ่าย และไม่ว่าการนั้นจะเป็นการให้เปล่าหรือไม่) บรรณาธิการ (ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์ หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์) และ เจ้าของ (ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และเจ้าของ (ยกเว้นบรรณาธิการ) จะเป็นนิติบุคคลก็ได้ โดยมอบหมายให้หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน หรือกรรมการใด เป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นได้สื่อหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1. มีความรวดเร็วทันสมัย และมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยและ
ส่งกระจาย ไปถึงกลุ่มผู้อ่านจำนวนมากยิ่งขึ้น มีการนำเสนอข่าวหลากหลายกว้างไกล รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี
การนำเสนอสื่อหนังสือพิมพ์ในช่องทางอื่น ๆ อย่างหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงมี
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในสังคมท้องถิ่นทำให้สามารถรู้ข่าวสารในท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น
2. มุ่งเน้นเพื่อธุรกิจมากขึ้น ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ได้กลายเป็นสื่อเพื่อธุรกิจอย่างเต็มตัว นอกจากนำเสนอข่าวแล้ว ยังมีหน้าสำหรับลงโฆษณาต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาล เอกชน และส่วนบุคคลอื่น ๆ
3. นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและมีลักษณะในเชิงลึก หนังสือพิมพ์เป็นทางเลือกให้แก่ผู้อ่านตามรสนิยม
และความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข่าว คอลัมน์ บทความ บทวิเคราะห์ ข้อแนะนำ การ์ตูน เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอข่าวสารในเชิงลึกได้มากกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แหล่งอ้างอิงhttp://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1203_222/web/Pang02/L02_02.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s