ผู้จัดทำ

;;;;;;;;;;

นางสาวอาทิมา ยาบุญ

ชั้นม.5/3 เลขที่19

เกิดวันศุกร์ที่26 เดือนเมษายน 2539

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนปิยะบุตร์

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่47 ม.8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

e-mail  temkatoza@hotmail.com

Advertisements