ประเภทของหนังสือพิมพ์

เป็นการแบ่งตามภาระหน้าที่หลักที่แสดงออกมาทางเนื้อหา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นคุณภาพ (Quality Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาที่ประชาชนจำเป็นจะต้องรู้ โดยตระหนักถึง ความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ ได้แก่เนื้อหาที่เป็นปัญหาสาธารณะทางสังคม การเมือง การเลือกตั้งทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น ข่าว ประเภทนี้มักจะมีการตอบสนองช้าหนังสือพิมพ์ประเภทนี้
จะนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นข่าว โดยบอกเล่าถึงภูมิหลัง ของข่าว และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับข่าวนั้น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมไปถึงมีการเสนอความคิดเห็นในประเด็นของข่าวด้วย และจะเป็น
ผู้นำในการสร้างสรรค์ประชามติ
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ ได้แก่ มติชน ไทยโพสต์ เดอะ เนชั่น บางกอกโพสต์
สยามรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ฯลฯ

2. หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหาที่คนทั่วไปสนใจ ใคร่รู้ รวมไปถึงให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับ
อาชญากรรม อุบัติเหตุ วิบัติภัย ความหายนะ กีฬา ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคม เป็นต้นซึ่งข่าวประเภทนี้
มักจะมีการตอบสนองแบบทันทีทันใดหนังสือพิมพ์ประเภทนี้จะรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่า
จะเผยแพร่ความคิดเห็นนอกจากนี้ยังเน้นการรายงานข่าวที่รวดเร็ว สด ทันต่อเหตุการณ์ ทันอกทันใจผู้อ่าน
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก พิมพ์ไทย ฯลฯ

แหล่งอ้างอิง http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1203_222/web/Pang02/L02_02.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s